Bekelala enggau Angela Martin

April 7, 2009

Tuju kami sebuat ari PIP endang ka magi penerang bala artis bansa kitai enggau bala mayuh ngambika bala mayuh/peminat ulih nemu enggau semak agi senentang artis bansa kitai. Pia mega kami ka nulung bala artis bansa kitai ngerembaika penerang/berita pasal sida mega. Kami mega enggau senaka ulih nulung nyukung bala artis bansa kitai enggau nadai belampung ati. Nadai beniat dalam ati kami sebuat ka ngeruntuh ka ngelabuh ke bala/siku-siku artis kitai Iban. Ari ti meratika blog-blog penanyi bansa bukai ke lama udah nyingkang ke mua ari penanyi bansa kitai, dia kami sebuat lalu tebuka runding ngagaka blog ke penanyi bansa kitai mega.

Amat mih kami nemu penerang enggau cherita artis kitai Iban ke di bantai ke kami sebuat ditu endang bisi enda tentu nyentuk tang pama mih ari ti nadai. Sekurang-kurang iya bala peminat bisi nemu berita/penerang bala artis kitai Iban.

Enggau nya kami sebuat semampai arap ke artis bansa kitai seruran mujur dalam semua pengawa lalu majak nyungkak dalam industri musik kitai Iban.

Kami sebuat semampai nyukung kita enggau enda belampung ati.

Nya aja ari kami sebuat,

Terima kasih,

PIP.

Advertisements